Návrat na domovskou stránku www.parta-sro.cz
SLOVO ÚVODEM
 

SLOVO ÚVODEM

Nakladatelství PARTA existuje od prosince roku 1990. Začínali jsme jako nakladatelství zaměřené hlavně na literaturu pro děti staršího školního věku. V roce 1993 jsme vydali první učebnici pro zvláštní školy a od té doby nabídku učebnic pro speciální školy neustále rozšiřujeme. Naše učebnice znají žáci a učitelé na všech základních školách praktických a speciálních, jako i na odborných učilištích v České republice. Dá se říci, že vydávání speciálních učebnic, pracovních sešitů a dalších učebních pomůcek v naší činnosti převážilo a soustřeďujeme na ně většinu svých sil. Beletrii, která dříve tvořila naši hlavní ediční náplň, v současné době vydáváme jen doplňkově.

K našemu názvu: chtěli jsme, aby název nakladatelství bylo slovo, kterému české děti rozumějí a má pro ně určitý význam. Parta takové slovo je. Partě je blízké slovo přátelství. Mezi dětmi a dobrou knihou může vzniknout přátelství. Děti mohou s knihou prožívat zajímavá dobrodružství a mohou se ledasčemu dobrému naučit stejně jako v dobré partě.

Snažíme se, aby naše knihy byly pro děti dobří kamarádi a pro dospělé spolehliví pomocníci

 

KATALOG NA ROK 2014

Vážení obchodní partneři,

s potěšením mohu oznámit další rozšíření našeho sortimentu učebnic a učebních pomůcek o nové tituly, které se nám podařilo v minulém roce vydat. Některé vznikly díky podpoře MŠMT, jiné jako naše reakce na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – Přílohu upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením či RVP pro obor vzdělání ZŠ speciální, stejně jako na další potřeby speciálního školství. V důsledku tohoto našeho snažení je naše nabídka opět bohatší.

Mezi naše nové tituly se zařadil pracovní sešit Budeme číst k učebnici Náš slabikář, 1. díl, pro základní školu speciální, Tento slabikář v loňském roce rovněž zaznamenal dílčí úpravy. Vydali jsme také přepracované vydání pracovního sešitu Čteníčko 2 k druhému dílu slabikáře Od A do Z pro1. stupeň ZŠ praktické. Nezapomněli jsme ani na žáky odborných učilišť. Druhý díl učebnice Technologie, truhlářské práce, vyšel v upraveném a rozšířeném vydání. Aktualizace se dočkala i učebnice Technologie, zámečnické práce a údržba, 1. díl. Na přelomu roku jsme zahájili postupné vydávání řady čítanek pro 2. stupeň ZŠ praktické. Jako první v lednu vyjde 4. díl (pro 9. ročník), a to proto, že původní čítanka pro 9. ročník je již delší dobu rozebraná. Pro studenty vysokých škol ale i pro ostatní zájemce jsme před rokem vydali zajímavou publikaci docentky Ivy Švarcové Základy speciální pedagogiky. Obdobnými novinkami, které jsme vloni vydali, jsou vysokoškolská učebnice Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy a nové doplněné a upravené vydání oblíbené vysokoškolské učebnice Psychopedie. Žádná z těchto publikací by neměla chybět ve školních odborných knihovničkách. Všechny tři zmíněné vysokoškolské učebnice budou mít i elektronickou podobu.
Na letošní rok chystáme další novinky. O jejich vydání Vás budeme průběžně informovat.
Naše učebnice a pracovní sešity jsou schváleny MŠMT k zařazení do seznamu učebnic a mají schvalovací doložku, která je zárukou jejich požadované úrovně.

Považujeme za důležité zdůraznit, že naše tituly jsou označeny copyrightem © a jsou chráněny autorským právem. Nesmí proto být bez souhlasu nakladatelství nebo autorů kopírovány a rozmnožovány. To znamená, že pokud učitel kopíruje učebnici nebo její části nejen pro vlastní potřebu, ale pro další osoby, a nejedná se o pouhou dílčí ukázku, dostává se tím do rozporu se zákonem a hrozí mu, ač to dělal v dobrém úmyslu, značný postih.

Naši produkci je možné si objednávat a kupovat u většiny firem specializujících se na distribuci a prodej učebnic pro speciální školství. Nejjistější a nejrychlejší dodávku našich učebnic však můžeme zajistit jen prostřednictvím naší vlastní expedice. Od nás je většinou pořídíte i laciněji. V případě přímého odběru máte navíc možnost získat výhodné bonusy, které můžete proměnit ve slevu na další naše publikace. Řídíme se přitom dodavatelskými podmínkami a cenami uvedenými na těchto našich webových stránkách. Do distribučních nákladů se žel promítají ceny poštovného za doručování balíků Českou poštou. To je realita, kterou nemůžeme nijak ovlivnit.
Za kolektiv pracovníků nakladatelství Vám přeje mnoho úspěchů po celý rok 2014.

PhDr. Hynek Gregor
ředitel nakladatelství
Vítejte na "www.parta-sro.cz"